Mengapa Surga Diliputi Berbagai Hal yang Tidak Disukai? – Syaikh Shalih al-Ushaimi #NasehatUlama

Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Surga dikelilingi dengan berbagai hal yang tidak disukai, dan neraka dikelilingi dengan syahwat.”Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi tidak diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, sehingga hadis ini termasuk riwayat Imam Muslim di luar riwayat Imam al-Bukhari. Dalam …

Baca selengkapnya…Mengapa Surga Diliputi Berbagai Hal yang Tidak Disukai? – Syaikh Shalih al-Ushaimi #NasehatUlama

Tentang Syirik yang Mungkin Anda Salah Paham – Syaikh Shalih Sindi #NasehatUlama

Penulis mengatakan, “Mereka juga berdoa kepada Allah Subẖānahu wa Taʿālāsiang dan malam.”Masalahnya bukan mereka tidak menetapkan adanya Allah. Masalahnya bukan mereka tidak meyakinibahwa Allah adalah Pencipta, Pemberi rezeki, dan Pengatur.Masalahnya bukan mereka tidak mau beribadah kepada Allah. Masalahnya bukan pada semua itu.Masalahnya adalah mereka mempersembahkan ibadah untuk Allahdan mempersekutukan-Nya dengan selain-Nyadalam beribadah kepada Allah. Inilah …

Baca selengkapnya…Tentang Syirik yang Mungkin Anda Salah Paham – Syaikh Shalih Sindi #NasehatUlama

Jangan Pernah Merasa Berjasa kepada Allah dengan Ibadahmu – Syaikh Shalih Sindi #nasehatulama

Dalam kitab Taʿẓīm Qadriṣ Ṣalāhkarya al-Marwazī —Semoga Allah Merahmatinya—beliau meriwayatkan sebuah hadis dari salah seorang Sahabat Nabi Ṣallallāhu ʿAlaihi wa Sallam,dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, “Sanadnya tidak mengapa.” Hadis ini mengagumkan!Dalam hadis ini beliau Ṣallallāhu ʿAlaihi wa Sallam mengabarkanbahwa di antara para malaikat, ada sekelompok malaikat yang selalu bersujud kepada Allahsejak Allah Menciptakan langit …

Baca selengkapnya…Jangan Pernah Merasa Berjasa kepada Allah dengan Ibadahmu – Syaikh Shalih Sindi #nasehatulama

Apa Tujuan Hidup Seorang Muslim? – Syaikh Shalih Sindi #NasehatUlama

Ini masalah serius, bukan lelucon!Masalah ini serius, di belakang kita ada kiamat!Di belakang kita ada hisab! Di belakang kita ada negeri balasan,ada ganjaran dan ada hukuman!Semua ini adalah konsekuensi dari masalah ini,yang sedang kita bicarakan sekarang, saat ini! Orang yang akan berbahagia adalah yang menjadikan hidupnya sebagai medan perjuangan,melawan hawa nafsunya sendiri. Dia menjadikannya sebagai …

Baca selengkapnya…Apa Tujuan Hidup Seorang Muslim? – Syaikh Shalih Sindi #NasehatUlama

Makna Lailaha Illallah yang Sebenarnya – Syaikh Shalih Sindi #NasehatUlama

Inilah kenapa banyak yang kelirudalam menafsirkan kalimat ‘Lā ilāha illallāh’,bahwa artinya tidak ada pencipta kecuali Allahdan tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah. Ironisnya, sebagian orang jika Anda temui, lalu bertanya kepadanya,“Apa makna Lā ilāha illallāh?”Dia akan menjawab dengan cepat,“Maknanya tidak ada pencipta kecuali Allahdan tidak ada pemberi rezeki kecuali Allah.” Makna ini tidak pernah diperselisihkanoleh …

Baca selengkapnya…Makna Lailaha Illallah yang Sebenarnya – Syaikh Shalih Sindi #NasehatUlama

Pahami Prinsip Penting Ini Sebelum Beribadah – Syaikh Shalih Sindi #NasehatUlama

Sesungguhnya beribadah kepada Allah Jalla wa ʿAlābukanlah area bebasdi mana seseorang boleh beribadah kepada Allah Jalla wa ʿAlāsebisanya, sesukanya, dan semaunya. Ini sesuatu yang tidak benarmenurut kesepakatan umat Islam.Seseorang tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa ʿAlākecuali dengan apa yang Allah Syariatkan dan sesuai dengan syariat-Nya. Inilah yang mendekatkannya kepada Allahdan inilah yang …

Baca selengkapnya…Pahami Prinsip Penting Ini Sebelum Beribadah – Syaikh Shalih Sindi #NasehatUlama