Dua Perasaan Manusia ketika Beramal Saleh – Syaikh Shalih al-Ushaimi #NasehatUlama

Mereka, meskipun telah melakukan ketaatan-ketaatan tersebut,tetap memandang diri mereka dengan pandangan kekurangan dan aib,seperti yang beliau katakan, “… dengan pandangan kealpaan dan kekurangan.” Mereka tidak memandang amalan merekadengan pandangan teperdaya dan merasa tinggi di sisi Allah ʿAzza wa Jalla.Mereka sedikit pun tidak melihat bahwa diri mereka baik,karena mereka melakukan ketaatan itu semata-matakarena karunia dari Allah …

Baca selengkapnya…Dua Perasaan Manusia ketika Beramal Saleh – Syaikh Shalih al-Ushaimi #NasehatUlama

Tips Agar Tetap Semangat Beramal setelah Ramadan – Syaikh Muhammad al Ma’yuf #NasehatUlama

Amalan-amalan yang Anda lakukan di bulan Ramadan haruslahikhlas hanya mengharap wajah Allah ʿAzza wa Jalladan bersesuaian dengan syariat Allah,yakni Kitabullah dan sunah Rasul-Nya Ṣallallāhu ʿAlaihi wa Sallam. Sesungguhnya amal bukanlah amal saleh kecuali terpenuhi dua syarat utamanya:Syarat pertama, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah ʿAzza wa Jalla,di mana seseorang tidak memiliki maksud apa pundalam amal saleh …

Baca selengkapnya…Tips Agar Tetap Semangat Beramal setelah Ramadan – Syaikh Muhammad al Ma’yuf #NasehatUlama

Bolehkah Puasa Syawal Sebelum Puasa Qada? – Syaikh Sa’ad al-Khatslan #NasehatUlama

Kita sekarang di bulan Syawal, dan banyak yang bertanya tentang hukum mendahulukan Puasa Syawalsebelum Puasa Qada Ramadan, atau mendahulukan Puasa Qada sebelum Puasa Syawal. Ya Syaikh, semoga Anda juga berkenan membahas tentang penggabungan niat puasa.Sebagian orang bertanya tentang menggabungkan niat Puasa Qada dan Puasa Sunah dengan Puasa Syawal. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. …

Baca selengkapnya…Bolehkah Puasa Syawal Sebelum Puasa Qada? – Syaikh Sa’ad al-Khatslan #NasehatUlama

Niat Puasa Syawal Bolehkah Mulai Siang Hari? – Syaikh Sa’ad al-Khatslan #NasehatUlama

Apakah sah niat sejak siang hari pada puasa 6 hari bulan Syawal?Niat sejak siang hari pada puasa sunah adalah sah secara umum.Namun, berkaitan dengan puasa sunah yang memiliki keutamaan tertentu,pahalanya akan menjadi berkurang. Yakni pelakunya tidak dapat meraih keutamaan yang terdapat pada amalan tersebut.Sebagai contoh,seandainya seseorang meniatkan Puasa Syawal sejak malam hari pada lima hari …

Baca selengkapnya…Niat Puasa Syawal Bolehkah Mulai Siang Hari? – Syaikh Sa’ad al-Khatslan #NasehatUlama

Renungan: Mengapa Anda Malas dan Futur Setelah Ramadan? – Syaikh Muhammad al-Ma’yuf #NasehatUlama

Seyogianya seseorang melihat keadaan dirinya,dan membolak-balik lagi catatan amalnyayang terjadi antara dirinya dengan Ramadan yang telah berlalu. Apa pengaruh Ramadan terhadap hatinya,jiwa, hidup, keluarga, dan perilakunya. Sungguh, kita mengadu kepada Allah ʿAzza wa Jalla,karena melihat jiwa-jiwa yang bersungguh-sungguh di bulan Ramadan,tapi ketika momentum tersebut berakhir, salah seorang dari kita kembalikepada kelalaian dan kealpaannya. Sungguh, kita …

Baca selengkapnya…Renungan: Mengapa Anda Malas dan Futur Setelah Ramadan? – Syaikh Muhammad al-Ma’yuf #NasehatUlama

Untungnya Puasa Syawal Pahalanya Besar & Mudah – Syaikh Sa’ad al-Khatslan #nasehatulama

Puasa enam hari di bulan Syawal adalah amal saleh.Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menganjurkannyadengan bersabda, “Barang siapa yang telah berpuasa Ramadan, lalu melanjutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal,maka itu setara dengan puasa satu tahun penuh.” (HR. Muslim) Makna hadis ini adalah barang siapa yang selesai puasa Ramadan,lalu berpuasa enam hari lagi di bulan Syawal, …

Baca selengkapnya…Untungnya Puasa Syawal Pahalanya Besar & Mudah – Syaikh Sa’ad al-Khatslan #nasehatulama